روتختی طرح قلب

قيمت روتختي دخترانه [۱۵ مدل شیک]

قیمت روتختی یک نفره دخترانه

روتختی دخترانه نوجوان

روتختی یک نفره دخترانه

روتختی شیک از کجا بخرم

خرید روتختی یک نفره ارزان دخترانه

روتختی دخترانه یک نفره

قیمت روتختی تک نفره دخترانه

روتختی دخترانه جدید

خرید روتختی دخترانه

روتختی تک نفره دخترانه

 • روتختی دخترانه
 • رو تختی دخترانه
 • عکس روتختی دخترانه
 • مدل روتختی دخترانه
 • طرح های روتختی دخترانه جدید
 • روتختی نوجوان دخترانه
 • روتختی دخترانه نوجوان دیجی کالا
 • روتختی دخترانه تک نفره
 • قیمت روتختی دخترانه نوجوان
 • روتختی شیک
 • روتختی دخترونه
 • روتختی تک نفره دخترانه نوجوان
 • عکس روتختی
 • قیمت روتختی دخترانه
 • عکس روتختی دخترانه یک نفره
 • روتختی های دخترانه
 • قیمت روتختی ساده و شیک تک نفره
 • روتختی یک نفره دخترانه اسپرت
 • شیک ترین مدل های روتختی دخترانه
 • روتختی دخترانه شیک یک نفره
 • زیباترین روتختی دخترانه
 • سرویس روتختی دخترانه
 • ملحفه دخترانه فانتزی
 • روتختی جدید دخترانه شیک
 • انواع روتختی دخترانه
 • روتختي دخترانه
 • روتختي دخترانه شيك
 • روتختی دخترانه فانتزی یک نفره
 • روتختی یک نفره دخترانه شیک
 • رو تختی تک نفره دخترانه
 • خرید روتختی یک نفره دخترانه
 • قیمت روتختی ساده و شیک
 • خرید روتختی تک نفره
 • روتختی عرض ۱۲۰ پسرانه
 • روتختی دخترانه کارتونی
 • عکس رو تختی دخترانه
 • روتختی دخترانه شیک
 • طرح روتختی دخترانه
 • مدل رو تختی دخترانه
 • روتختی دخترانه یک نفره شیک
 • روتختی دخترانه نوجوان یک نفره
 • روتختی شیک دخترانه
 • لحاف دخترانه
 • روکش تخت خواب دخترانه
 • روتختی جدید دخترانه
 • مدل روتختی دخترانه نوجوان
 • تختی دخترانه
 • عکس رو تختی
 • مدل رو تختی
 • لحاف روتختی دخترانه
 • قیمت روتختی تک نفره
 • عکس روتختی دخترانه نوجوان
 • ست روتختی دخترانه
 • رو تختی دخترانه یک نفره
 • عکس رو تختی دخترانه یک نفره
 • عکس روتختی یک نفره دخترانه
 • روتختی یه نفره دخترانه
 • مدل روتختی دخترانه یک نفره
 • روتختی دخترانه نوجوان فانتزی
 • رو تختی دخترانه شیک
 • روتختی زنانه
 • قیمت رو تختی دخترانه
 • روتختی
 • رو تختی دخترونه
 • روتختی ساده و شیک دخترانه
 • مدل روتختی جدید دخترانه
 • روتختی سایز ۱۲۰
 • رو تشکی دخترانه
 • مدل روتختی نوجوان دخترانه
 • مدل روتختی دخترانه تک نفره
 • عکس روتختی دخترانه فانتزی
 • روتختی نوجوان دخترانه دیجی کالا
 • روتختی دخترانه ارزان
 • رو تختی یک نفره دخترانه
 • عکس روتختی دخترانه شیک
 • ملحفه روتختی دخترانه
 • روتختی طرح دخترانه
 • روتختی مشکی دخترانه
 • طرح روتختی نوجوان دخترانه
 • مدل روتختی یک نفره دخترانه
 • روتختی یک نفره دخترانه اسپرت دیجی کالا
 • طرح روتختی
 • عکس لحاف دخترانه
 • قیمت روتختی ساده و شیک یک نفره
 • ست روتختی نوجوان دخترانه
 • مدل روتختی یک نفره دخترانه جدید
 • روتختی دخترانه فانتزی
 • روتختی یک نفره دخترانه نوجوان
 • روتختی دخترانه جوان
 • روتختی جوان دخترانه
 • قیمت روتختی
 • روتختی باکلاس
 • رو تختی دخترانه تک نفره
 • روتختی نوجوانانه دخترانه
 • رو تختی دخترانه نوجوان
 • مدل روتختی نوجوان
 • روتختی نوجوان
 • مدل پارچه روتختی دخترانه
 • روتختی دخترانه قیمت
 • روتختی عرض ۱۲۰
 • روی تختی دخترانه
 • روتختی تک نفره دخترانه دیجی کالا
 • روتختی یکنفره روتختی دخترانه
 • روتختی دخترانه ارزان دیجی کالا
 • روتختی دخترانه اسپرت
 • روتختی یک نفره دخترانه جوان
 • روتختی دخترانه نوجوان اسپرت
 • قیمت روتختی دخترانه فانتزی
 • عکس روتختی نوجوان
 • روتختی دخترانه یک نفره صورتی
 • لحاف دخترانه نوجوان
 • روتختی دخترانه سفید
 • روتختی یک نفره
 • روتختی دخترانه فانتزی دیجی کالا
 • لحاف یک نفره دخترانه
 • قیمت روتختی نوجوان
 • روتختی صورتی ساده
 • روتختي
 • روتختی یک نفره نوجوان دخترانه
 • روکش تخت دخترانه
 • روتختی دخترانه مشکی
 • روتختی دخترانه سفید صورتی
 • روتختی تک نفره دخترانه صورتی
 • روتختی دخترانه فانتزی شیک
 • روتختی سفید مشکی دخترانه
 • سرویس روتختی یک نفره
 • مدل روتختی جدید
 • روتختی دخترانه ساده تک نفره
 • روتختی تک نفره
 • روتختی یک نفره نوجوان
 • روتختی تخت یک نفره دخترانه
 • روتختی یک نفره دخترانه فانتزی
 • رو تختی دخترانه فانتزی
 • لحاف دخترونه
 • قیمت روتختی یک نفره
 • قیمت روتختی سه بعدی دیجی کالا
 • خرید روتختی یک نفره
 • مدل روتختی
 • روتختی تخت یک نفره
 • روتختی دخترانه یه نفره
 • روتختی یکنفره دخترانه
 • مدل روتختی تک نفره دخترانه
 • مدل روتختی دخترانه جوان
 • جدیدترین روتختی دخترانه
 • روتختی نوجوانی دخترانه
 • روتختی دخترانه ایرانی
 • رو تختی
 • روتختی دخترانه فانتزی تک نفره
 • روتختی یک نفره دخترانه ساده
 • روتختی اسپرت دخترانه
 • روتختی نوجوان رو تختی دخترانه
 • عکس روتختی دخترانه ی یک نفره
 • ملافه دخترانه
 • رو تختی دخترانه صورتی
 • روتختی عکس دختر
 • پتو روتختی دخترانه
 • عکس روی تختی
 • رو تختی اسپرت دخترانه
 • روتختی دختر نوجوان
 • ست روتختی یک نفره دخترانه
 • سرویس روتختی نوجوان
 • روتختی فانتزی دخترانه
 • روتختی از کجا بخرم
 • پارچه روتختی دخترانه دیجی کالا
 • تخت و روتختی دخترانه
 • دخترانه
 • عکس روتختی یک نفره
 • روتختی سفید دخترانه
 • روتختی های جدید
 • مدل لحاف دخترانه
 • روتختی دونفره دخترانه
 • سرویس روتختی تک نفره
 • قیمت لحاف یک نفره ارزان
 • دیجی کالا روتختی یک نفره دخترانه
 • مدل ملافه لحاف
 • قیمت روبالشتی سه بعدی دیجی کالا
 • خرید روتختی دو نفره
 • مدل تخت یک نفره دخترانه
 • روتختی نوجوانی پسرانه
 • تخت تک نفره دخترانه با قیمت
 • تخت تک نفره دخترانه
 • روتختی اسپرت دخترانه یک نفره
 • روتختی بچه گانه یک نفره
 • روتختی دخترانه کیوت
 • روتختی دخترانه یک نفره جدید
 • روتختی دخترانه نوجوان شیک
 • روتختی دختران
 • روتختی دخترانه دونفره
 • روتختی صورتی دخترانه
 • عکس روتختی فانتزی
 • روتختی دخترانه صورتی
 • روتختی دخترانه فانتزی دونفره
 • روتختی دخترانه نوجوان فانتزی یک نفره
 • روتختی زیبا دخترانه
 • روتختی ساده دخترانه
 • فانتزی اسپرت روتختی دخترانه
 • نوجوان روتختی یک نفره دخترانه اسپرت
 • روتختی ترکسان خوبه
 • روتختی تک نفره نوجوان
 • روتختي نوجوان
 • روتختی قیمت
 • مدل روتختی یک نفره
 • رو تختی صورتی
 • روتختی یک نفره شیک
 • روتختی طرح
 • روتختی پسرانه نوجوان دیجی کالا
 • قیمت رو تختی یک نفره
 • دیجی کالا روتختی یک نفره پسرانه
 • قیمت روتختی تک نفره ترکسان
 • خرید روتختی یک نفره ارزان
 • تخت یک نفره دخترانه شیک
 • قیمت روتختی ترک
 • قیمت یخچال کوچک تک نفره
 • خرید رو تختی
 • سرویس رو تختی
 • مدل روتختی ساده
 • قیمت تخت خواب یک نفره دخترانه
 • روتختی طرح دار
 • قیمت دستگاه وکیوم مردانه دیجی کالا
 • خرید روتختی
 • مدل روبالشتی دو رنگ
 • ملحفه های جدید
 • خرید روتختی دونفره
 • پارچه روتختی جدید
 • راهنمای خرید روتختی
ادامه مطلب  بهترین مدل تخت دو طبقه دخترانه چی بخرم؟ (فلزی، چوبی جدید)

سرویس روتختی دخترانه چی بخرم؟ بهترین مدل های روتختی دخترانه کدام است؟ اگر شما هم قصد خرید رو تختی دخترانه شیک را دارید این مقاله مختص شماست در این مقاله قصد معرفی انواع مدل های رو تختی دخترانه را داریم.

روتختی دخترانه

روتختی های نوجوان با الهام از شخصیت های کارتونی و محبوب نوجوانان طراحی و تولید می گردد. سنین ۷ الی ۱۵ سال مخاطبین اصلی این گروه می باشند. طراحی خاص روتختی دخترانه از حساسیت های انتخاب این مدل روتختی است.

همچنین کیفیت پارچه و الیاف به کار گرفته شده در تولید روتختی های دخترانه از نکات اساسی و حائز اهمیت دیگری است که در خرید روتختی نوجوان می بایست مورد توجه قرار گیرد.

روتختی دخترانه سه بعدی

این روزها با رواج یافتن روتختی های سه بعدی یا دیجیتالی، بسیاری از دختران نوجوان ترجیح می دهند که با انخاب و خرید روتختی سه بعدی تجربه جدیدی را کسب کنند و به اتاق خوابشان تنوع بخشند.

سرویس‌ روتختی دخترانه فانتزی و اسپرت

روتختی یکی از عناصر مهم در دکوراسیون اتاق خواب است که مدل آن تاثیر زیادی در دکوراسیون اتاق دارد. روتختی های دخترانه معمولا رنگ های شاد و روشن دارند که طرح های اسپرت و فانتزی جالبی روی آن ها وجود دارد، دختران نوجوان با توجه به سلیقه شان سراغ روتختی دخترانه اسپرت و فانتزی می روند.

روتختی دخترانه صورتی

هر جایی که انتخاب رو تختی دخترانه مطرح باشد، رنگ صورتی یا بنفش اولین رنگ هایی هستند که به ذهن خطور می کنند. دختران نوجوان علاقه بسیاری به رنگ صورتی دارند و اکثر مواقع در زمان خرید روتختی صورتی اولین و آخرین انتخابشان می باشد.

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: بند رخت دیواری

روتختی سیندرلا

با توجه به علاقه فراوان نوجوانان به شخصیت های کارتونی، تولیدکنندگان کالای خواب نیز از این شخصیت ها در روتختی و روبالشی بسیار استفاده می کنند. سیندرلا شخصیت محبوب و دوست داشتنی دختران می باشد که دوست دارند حتی هنگام خواب نیز از روتختی دخترانه سیندرلا برای تخت خود استفاده کنند.

روتختی باربی

باربی نیز یکی دیگر از شخصیت های محبوب دختران نوجوان می باشد. از این رو میزان خرید رو تختی دخترانه باربی نیز این روزها افزایش یافته است.

خرید زیباترین مدل رو تختی دخترانه

در ادامه لیستی از بهترین مدل های رو تختی دخترانه شیک و با کلاس را به همراه لینک خرید معرفی می کنیم که شما نیز می توایند با توجه به نیاز و بررسی مشخصات بهترین انتخاب را برای خود داشته باشید.

بهترین مدل های روتختی دخترانه در سال ۲۰۲۱

تخت خواب تک نفره مدل Dena

تخت خواب تک نفره مدل Dena

ویژگی‌های محصول
وزن خالص: ۲۴ گرم
وزن با بسته بندی: ۲۶ گرم
سایر توضیحات: طول ۲۰۰ عرض ۹۰
ابعاد: ۲۰۰ × ۹۰ cm

قیمت روز و تصاویر بیشتر و خرید

 

تخت خواب یک نفره مدل والریا

ویژگی‌های محصول
وزن خالص: ۱۰۰۰۰۰ گرم
وزن با بسته بندی: ۱۰۵۰۰۰ گرم
رنگ: سفید، آنتیک طلایی
جنس: MDF وکیوم
مناسب برای: اتاق خوب
سایر توضیحات: لطفاً هنگام ثبت سفارش رنگ پارچه و رنگ تخت را در قسمت گفت و گو اطلاع دهید.
ابعاد: ۲۰۰ * ۹۰ * ۹۵

درباره محصول
تخت خواب یک نفره مدل والریا از سری تخت خواب های MDF وکیوم است.
جنس این تخت خواب از MDF بوده و روکش آن از وکیوم است.
قیدهای تخت خواب (کناره های تخت) از فلز آهن بوده و در دو رنگ سفید و مشکی عرضه می گردد.
کشوهای تخت خواب یک جفت بوده و از جنس ملامینه بوده و زیر کشوها نیز از چرخ برای باز و بسته شدن کشو استفاده شده است.
یک تشک رویال طبی فنری با ۴ سال ضمانت نیز همراه این تخت ارسال میگردد.
مدل والریا در دو رنگ سفید و آنتیک طلایی تولید و عرضه می گردد.
جنس پارچه استفاده شده در این محصول از پارچه مازراتی بوده که در تصویر کالیته رنگ این پارچه قرار داده شده است.
طول تخت خواب ۲۰۰ سانتی متر و عرض آن نیز ۹۰ سانتی متر است.

قیمت روز و تصاویر بیشتر و خرید

 

تخت خواب یک نفره مدل اپل

تخت خواب یک نفره مدل اپل

ویژگی‌های محصول
وزن خالص: ۱۰۰۰۰۰ گرم
وزن با بسته بندی: ۱۰۵۰۰۰ گرم
رنگ: به انتخاب مشتری
جنس: نئوپان ملامینه
مناسب برای: اتاق خواب کودک
سایر توضیحات: لطفاً هنگام ثبت سفارش رنگ تخت خواب را در گفت و گو اطلاع دهید
ابعاد: ۲۰۰ * ۹۰ * ۹۵

قیمت روز و تصاویر بیشتر و خرید

روتختی دخترانه ارزان

 

تخت خواب یک نفره مدل رویا

 

تخت خواب یک نفره مدل رویا

ویژگی‌های محصول
وزن خالص: ۱۰۰۰۰۰ گرم
وزن با بسته بندی: ۱۰۵۰۰۰ گرم
رنگ: سفید و آنتیک طلایی
جنس: MDF وکیوم
مناسب برای: اتاق خواب
سایر توضیحات: لطفاً هنگام ثبت سفارش رنگ پارچه و تخت خواب را در گفت و گو اطلاع دهید.
ابعاد: ۲۰۰ * ۹۰ * ۱۰۷

قیمت روز و تصاویر بیشتر و خرید

 

روتختی یکنفره

روتختی یکنفره

ویژگی‌های محصول
وزن خالص: ۳۰۰۰ گرم
وزن با بسته بندی: ۳۵۰۰ گرم
رنگ: تنوع

درباره محصول
روتختی یکنفره ۴ تیکه شامل لحاف روتشکی کشدوزی روبالشت و روکوسن
سه سال ضمانت رنگ پارچه الیاف ضد حساسیت
ست پرده پانچ شده آماده نصب موجود است
پرده آماده متری ۷۵ هزار
ارتفاع تا حداکثر ۲/۳۵

 

قیمت روز و تصاویر بیشتر و خرید

 

روتختی یکنفره مکوئین ۰۲۱۶

روتختی یکنفره مکوئین 0216

ویژگی‌های محصول
وزن خالص: ۳۰۰۰ گرم
وزن با بسته بندی: ۴۰۰۰ گرم
مناسب برای: روتختی های یکنفره ۹۰*۲۰۰__۱۲۰*۲۰۰
بشرط سفارش
سایر توضیحات: قابل سفارش برای کلیه تختها با اندازها متفاوت
رنگ: رنگ عکس داخل غرفه
جنس: ساتینت چینی
ابعاد: ۱۷۰*۲۲۰

ادامه مطلب  تخت خواب دو نفره چی بخرم؟ [ 10+ مدل ساده و شیک ]

درباره محصول
روتختی سه تکه یکنفره
شامل:
۱_ لحاف(روتختی) ۱۷۰*۲۲۰
۲_ ملحفه کشدار تشک تخت ۹۰*۲۰۰
قابل سفارش ۱۲۰*۲۰۰
۳_ روبالشتی والندار ۵۲*۷۲
قابل سفارش سر دکمه

قیمت روز و تصاویر بیشتر و خرید

 

روتختی ۱نفره مخملی

روتختی 1نفره مخملی

ویژگی‌های محصول
وزن خالص: ۴۰۰۰ گرم
وزن با بسته بندی: ۵۰۰۰ گرم
رنگ: طبق تصویر .خود روتختی از عکسش قشنگ تره
جنس: روتختی
مناسب برای: رو تختی یک نفره دخترونه
سایر توضیحات: روتختی شامل کش دوز و بالشت و یک لحاف با دوخت کامپیوتری
ابعاد: ۱۶۰ در ۲۴۰

درباره محصول
روتختی یک نفره با طرح دیجیتالی و جنس پارچه نانو ومخملی رنگ صد در صد ثابت با دوخت کامپیوتری قیمتش نسبت به جنس و کیفیت واقعا مناسبه

 

قیمت روز و تصاویر بیشتر و خرید

روتختی.یکنفره سه بعدی ترک

روتختی.یکنفره سه بعدی ترک

ویژگی‌های محصول
وزن خالص: ۲۵۰۰ گرم
وزن با بسته بندی: ۳۰۰۰ گرم
مناسب برای: اتاق کودک
سایر توضیحات: کیفیت عالی برند کرال ترکیه
رنگ: تکرنگ
جنس: پارچه گیاهی و خز
ابعاد: ۱۵۰در۲۱۰

درباره محصول
روتختی سه بعدی یکنفره
دارای دوعدد روبالش پنبه دوزی شده
لحاف پنبه دوزی شده پشت کار خز ببعی

قیمت روز و تصاویر بیشتر و خرید

 

روتختی سه بعدی یکنفره ترک

روتختی سه بعدی یکنفره ترک

ویژگی‌های محصول
وزن خالص: ۲۵۰۰ گرم
وزن با بسته بندی: ۳۰۰۰ گرم
مناسب برای: اتاق کودک
سایر توضیحات: کیفیت عالی
برند کرال ترکیه
رنگ: تکرنگ
جنس: پارچه گیاهی و خز
ابعاد: ۱۵۰در۲۱۰

قیمت روز و تصاویر بیشتر و خرید

 

روتختی سه بعدی یکنفره ترک(وارداتی)

روتختی سه بعدی یکنفره ترک(وارداتی)

ویژگی‌های محصول
وزن خالص: ۲۰۰۰ گرم
وزن با بسته بندی: ۲۵۰۰ گرم
مناسب برای: اتاق کودک و نوجوان
سایر توضیحات: کیفیت عالی
مارک کرال ترکیه
رنگ: تکرنگ
جنس: پارچه گیاهی و خز
ابعاد: ۱۵۰در۲۱۰

قیمت روز و تصاویر بیشتر و خرید

 

روتختی دونفره شش تکه ساتینت ۶

روتختی دونفره شش تکه ساتینت 6

ویژگی‌های محصول
وزن خالص: ۴۰۰۰ گرم
وزن با بسته بندی: ۵۰۰۰ گرم
مناسب برای: روتختی دونفره ۱۸۰
سایر توضیحات: قابل تبیل برای روتختی ۱۶۰
رنگ: عکس موجود در غرفه
جنس: ساتینت
ابعاد: ۲۳۰*۲۴۰

درباره محصول
روتختی دونفره شش تکه ساتینت
شامل:
۱_ لحاف(روتختی)
سایز: ۲۳۰*۲۴۰
۲_ ملحفه کشدار تشک تخت ۱۸۰
سایز : ۲۳۰*۲۴۰
۳_ روبالشتی والندار
سایز۵۰*۷۰
چهار عدد جمعا شش تکه

 

قیمت روز و تصاویر بیشتر و خرید

 

 

روتختی دخترانه یه نفره ۴تیکه

روتختی دخترانه یه نفره 4تیکه

ویژگی‌های محصول

 • وزن خالص: ۲۰۰۰ گرم
 • وزن با بسته بندی: ۲۵۰۰ گرم
 • جنس: میکرو تنیسل کتان
 • ابعاد: ۲۲۰در۱۵۰

درباره محصول

از تولید به مصرف تضمین کیفیت  بدون واسطه پارچه میکرو تنیسل کتانسه بعدی
با الیاف هالو ۳۵۰ گرمی
دونفره شش تکه  :
✔ یک عدد لحاف توپر با دوخت کامیپوتری ا( cnc )ا ۲۲۰ در ۲۴۰
✔ یک عدد ملحفه تشک کشدوز ۱۶۰ در ۲۰۰
✔ دو عدد کاور بالشت ۵۰ در ۷۰
✔دو عدد کاور کوسن ۳۵در۳۵

تخت ۱۸۰ در ۲۰۰ 👈 ۸۰ هزار تومان افزایش قیمت
یک نفره چهار تکه :
✔ یک عدد لحاف توپر با  دوخت کامپیوتریا( cnc )ا  ۱۵۰ در ۲۲۰

✔ یک عدد ملحفه تشک کشدوز ۹۰ در ۲۰۰
✔ یک عدد کاور بالشت ۵۰ در ۷۰
یک عدد کاور کوسن

تخت ۱۲۰ در ۲۰۰  ۸۰ هزار تومان افزایش قیمت
ارسال به تمام نقاط کشور از طریق پست
انواع سفارشات پذیرفته میشود         سفارشات سه بعدی ۵الی ۱۰روز زمان میبره تا آماده بشه

 مقاله پیشنهادی برای مطالعه: بهترین برند تخت خواب دو نفره
روتختی یکنفره دخترانه ۴تیکه
روتختی یکنفره دخترانه 4تیکه

ویژگی‌های محصول

 • وزن خالص: ۲۰۰۰ گرم
 • وزن با بسته بندی: ۲۵۰۰ گرم
 • جنس: میکرو تنیسل کتان
 • مناسب برای: یکنفره
 • سایر توضیحات: دخترانه
 • ابعاد: ۲۲۰در۱۵۰

درباره محصول

از تولید به مصرف 🌹تضمین کیفیت 🌹 بدون واسطه 🌹پارچه میکرو تنیسل کتان🌹سه بعدی
با الیاف هالو ۳۵۰ گرمی
دونفره شش تکه  :
✔ یک عدد لحاف توپر با دوخت کامیپوتری ❌ا( cnc )ا❌ ۲۲۰ در ۲۴۰
✔ یک عدد ملحفه تشک کشدوز ۱۶۰ در ۲۰۰
✔ دو عدد کاور بالشت ۵۰ در ۷۰
✔دو عدد کاور کوسن ۳۵در۳۵

تخت ۱۸۰ در ۲۰۰ 👈 ۸۰ هزار تومان افزایش قیمت
یک نفره چهار تکه :
✔ یک عدد لحاف توپر با  دوخت کامپیوتری❌ا( cnc )ا❌  ۱۵۰ در ۲۲۰

✔ یک عدد ملحفه تشک کشدوز ۹۰ در ۲۰۰
✔ یک عدد کاور بالشت ۵۰ در ۷۰
یک عدد کاور کوسن

💎تخت ۱۲۰ در ۲۰۰ 👈 ۸۰ هزار تومان افزایش قیمت 💎
💎 ارسال به تمام نقاط کشور از طریق پست💎
🌹انواع سفارشات پذیرفته میشود 🌹        👈سفارشات سه بعدی ۵الی ۱۰روز زمان میبره تا آماده بشه🙏

مشاهده قیمت و خرید

سرویس روتختی تکنفره طرح دخترانه صورتی ۳ تکه کدp15

سرویس روتختی تکنفره طرح دخترانه صورتی 3 تکه کدp15

ویژگی‌های محصول

 • وزن خالص: ۳۰۰۰ گرم
 • وزن با بسته بندی: ۳۰۰۱ گرم
 • رنگ: چند رنگ
 • جنس: نخ کتان
 • مناسب برای: تکنفره
 • سایر توضیحات: قابلیت استفاده برای سایز ۱۲۰ و ۹۰
 • ابعاد: ۶۰*۴۰*۲۰

درباره محصول

ست سرویس روتختی تک نفره شامل یک عدد لحاف در ابعاد ۲۲۰×۱۵۰-یک ملحفه خوشخواب در ابعاد ۲۴۰ در ۱۷۰ – یک عدد روبالشتی در ابعاد ۵۰×۷۰ می باشد لحاف این کار دو رو بوده یعنی یک طرف کار از پارچه رویه بوده و طرف دیگر از پارچه زیره می باشد

کاور خوشخواب از پارچه زیره می باشد و فلت می باشد و برای همه ی عرض تشک ها مناسب است یک عدد روبالشتی از پارچه رویه می باشد جنس این کار از جنس نخ کتان می باشد

قابلیت شستشو در ماشین لباسشویی با دمای ۳۰درجه سانتی گراد را دارند
هزینه ارسال به عهده مشتری و پس کرایه می باشد

مشاهده قیمت و خرید

روتختی دخترانه تنسل سه بعدی

روتختی دخترانه تنسل سه بعدی

ویژگی‌های محصول

 • وزن خالص: ۵۵۰۰ گرم
 • وزن با بسته بندی: ۶۰۰۰ گرم
 • مناسب برای: تخت یکنفره
 • سایر توضیحات: پارچه رویه تنسل سه بعدی ترک پارچه زیره نخ صددرصد وارداتی بسته بندی شیک و محکم تضمین کیفیت و رنگ پارچه
 • رنگ: صورتی.قرمز.دودی ابی
 • جنس: رویه تنسل سه بعدی ترک زیره و ملحفه ی صددرصد نخ
 • ابعاد: ۲۲۰×۲۴۰
ادامه مطلب  قیمت روز و خرید بهترین پتو ارزان قیمت [پرفروش ترین های بازار]

درباره محصول

روتختی یکنفره
چهار تکه
یک عدد روتختی (پرشده با الیاف)سایز ۲۲۰×۲۴۰
یک عدد ملحفه کش دار نخی
یک عدد روبالشت طرح دار
یک عدد روبالشی نخبسته بندی شیک
تضمین رنگ و کیفیت پارچه و دوخت

مشاهده قیمت و خرید

💕💕روتختی دخترانه💕💕یه نفره سه بعدی 💕

💕💕روتختی دخترانه💕💕یه نفره سه بعدی 💕

ویژگی‌های محصول

 • وزن خالص: ۲۵۰۰ گرم
 • وزن با بسته بندی: ۳۰۰۰ گرم
 • رنگ: طرح و رنگهای مختلف
 • جنس: میکرو تنیسل کتان
 • مناسب برای: دخترانه
 • ابعاد: ۲۲۰در۱۵۰
 • سایر توضیحات: طرحهای متنوع برای تمام سلیقه های شما عزیزان

درباره محصول

از تولید به مصرف 🌹تضمین کیفیت 🌹 بدون واسطه 🌹پارچه میکرو تنیسل 🌹سه بعدی🌹
با الیاف هالو ۳۵۰ گرمی
دونفره شش تکه  :
✔ یک عدد لحاف دورو توپر با دوخت کامیپوتری ❌ا( cnc )ا❌ ۲۲۰ در ۲۴۰
✔ یک عدد ملحفه تشک کشدوز ۱۶۰ در ۲۰۰
✔ دو عدد کاور بالشت ۵۰ در ۷۰
✔دو عدد کاور بالشت

تخت ۱۸۰ در ۲۰۰ 👈 ۸۰ هزار تومان افزایش قیمت
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙

یک نفره چهار تکه :
✔ یک عدد لحاف دورو توپر با  دوخت کامپیوتری❌ا( cnc )ا❌  ۱۵۰ در ۲۲۰

✔ یک عدد ملحفه تشک کشدوز ۹۰ در ۲۰۰
✔ دو عدد کاور بالشت ۵۰ در ۷۰

📢

💎تخت ۱۲۰ در ۲۰۰ 👈 ۸۰ هزار تومان افزایش قیمت 💎
💎 ارسال به تمام نقاط کشور از طریق پست💎
🌹انواع سفارشات پذیرفته میشود 🌹        👈سفارشات سه بعدی ۵الی ۱۰روز زمان میبره تا آماده بشه🙏

مشاهده قیمت و خرید

روتختی تک نفره دخترانه وپسرانه در طرحهای متنوع

روتختی تک نفره دخترانه وپسرانه در طرحهای متنوع

ویژگی‌های محصول

 • وزن خالص: ۴۵۰۰ گرم
 • وزن با بسته بندی: ۵۵۰۰ گرم
 • رنگ: متنوع
 • جنس: نخ پنبه ای

درباره محصول

باسلام به دوستان عزیز😊😊
روتختی دخترانه وپسرانه در طرح ورنگهای متنوع🌺 🌷🌷🌺
پارچه کار از جنس نخ پنبه ای ترک است💛🧡❤
دوستان عزیز می تونید برای دیدن طرحهای جدید پیام بدید🌈🌈
دارای یک روبالشتی ویک کوسن ولحاف وملحفه کشدار⚘⚘⚘
درضمن وزن کار تقریبی است 🤗🤗

مشاهده قیمت و خرید

روتختی سه بعدی دخترانه تکنفره

روتختی سه بعدی دخترانه تکنفره

ویژگی‌های محصول

 • وزن خالص: ۲۸۰۰ گرم
 • وزن با بسته بندی: ۲۹۰۰ گرم
 • رنگ: چندرنگ
 • مناسب برای: دخترانه

درباره محصول

❤روتختی سه بعدی دخترانه تکنفره❤

✔ دو عدد روبالشت
✔ ملحفه کش دوزی شده
✔ لحاف

با بهترین کیفیت و نازل ترین قیمت😳💸

✔ قابل استفاده در ماشین لباسشویی و بدون رنگ دهی

🚛🚚 فوری و آماده ارسال

سرویس روتختی دونفره طرح دخترانه ۵ تکه کدp18
سرویس روتختی دونفره طرح دخترانه 5 تکه کدp18

ویژگی‌های محصول

 • وزن خالص: ۲۰۰۰۰ گرم
 • وزن با بسته بندی: ۲۰۰۰۱ گرم
 • رنگ: صورتی روشن
 • جنس: نخ کتان
 • مناسب برای: دونفره عرض ۱۶۰ و ۱۸۰
 • سایر توضیحات: قابل سفارش برای کشدوزی خوشخواب و کاور لحاف
 • ابعاد: ۶۰*۸۰*۳۰

درباره محصول

ست سرویس روتختی دو نفره شامل یک عدد لحاف در ابعاد ۲۲۰*۲۴۰-یک ملحفه خوشخواب در ابعاد ۲۴۰ در ۲۴۰ – دو عدد روبالشتی در ابعاد ۵۰*۷۰ – یک عدد کوسن در ابعاد ۴۰*۴۰می باشد
لحاف این کار دو رو بوده یعنی یک طرف کار از پارچه رویه بوده و طرف دیگر از پارچه زیره می باشد
کاور خوشخواب از پارچه زیره می باشد و فلت می باشد و برای همه ی عرض تشک ها مناسب است
دو عدد روبالشتی و کوسن از پارچه رویه می باشد
جنس این کار
از جنس نخ کتان می باشد
قابلیت شستشو در ماشین لباسشویی با دمای ۳۰درجه سانتی گراد را دارند
هزینه ارسال به عهده مشتری و پس کرایه می باشد

روتختی دخترانه فروزن
روتختی دخترانه فروزن

ویژگی‌های محصول

 • وزن خالص: ۲۰۰۰ گرم
 • وزن با بسته بندی: ۲۳۰۰ گرم
 • مناسب برای: دخترانه

درباره محصول

یک نفره ۴ تکه
یو روبالشی ۵۰در۷۰
یک کوسن ۴۰در۴۰
یک ملحفه کشدار
یک لحاف
رنگ ثابت
الیاف ۳۰۰گرمی هالو
دوخت با دستگاهcnc
قابل شستشو با ماشین لباسشویی
بدون پرزدهی

مشاهده قیمت و خرید

روتختی دونفره ترکسان +ارسال رایگان

روتختی دونفره ترکسان +ارسال رایگان

ویژگی‌های محصول

 • وزن خالص: ۴۰۰۰ گرم
 • وزن با بسته بندی: ۴۳۰۰ گرم
 • مناسب برای: اتاق خواب
 • سایر توضیحات: روتختی یکی از انواع کالای خواب می باشد که زیبایی ویژه ای به اتاق خواب فرد خواهد داد و در جنس های مختلف در بازار وجود دارد و خریدار این کالا باید به هنگام خرید آن دقت کند که دارای کیفیتی مرغوب باشد به دلیل این که در تماس با پوست و موی فرد قرار دارد و موجب ایجاد حساسیت نگردد.
 • رنگ: مطابق عکس انتخاب کنید
 • جنس: تنسل
 • ابعاد: ۲۲۵×۲۴۰

درباره محصول

لحاف روتختی ترکسان turksun

روتختی ترکسان از بهترین پارچه های تنسل چاپ ثابت بوده که روی آن تنسل و زیر آن پنبه ای می باشد.

روتختی ترکسان از الیاف ضد حساسیت و ضد باکتری رنگ ثابت تشکیل شده است.

همچنین قابل شستشو در ماشین لباسشویی بدون آبرفت میباشد.

لحاف روتختی دو نفره ۶ تکه شامل :

ملحفه : ۲۰۰*۱۶۰ (۱pc)

لحاف روتختی : ۲۴۰*۲۲۵ (۱pc)

روبالشی : ۷۰*۵۰ (۴pc)

روتختی طرح قلب

روتختی طرح قلب

ویژگی‌های محصول

 • وزن خالص: ۵۰۰۰ گرم
 • وزن با بسته بندی: ۶۰۰۰ گرم
 • مناسب برای: جهیزیه
 • سایر توضیحات: روتختی پارچه ترک دوخت ایران
 • رنگ: تک رنگ
 • جنس: پارچه ی
 • ابعاد: دو در دومتر بیست

درباره محصول

سرویس خواب سه بعدی طرح قلب پارچه ترک شش تکه با ضمانت شستشو الیاف ضد حساسیت مناسب برای خانمهای خوش سلیقه

حتما ببینید

پتو افرا مدل Four Season سایز 220 × 160 سانتی متر

قیمت روز و خرید بهترین پتو ارزان قیمت [پرفروش ترین های بازار]

این طبیعی است که مردم حدود یک سوم عمر خود را در خواب بگذرانند ، …

یک نظر

 1. بسیار رو تختی قشنگی هستند آیا نماینده رسمی در ایران دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *